ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมการสื่อสารในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0226)


6 ส.ค. 64
10
1

DGA-64-0226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64077389655
งบประมาณ 250,000.00 บาท
5 ครั้ง