ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและสนับสนุนการจัดทำร่างมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0194)


16 ก.ค. 64
39
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-64-0194

เลขที่โครงการ 64067203777
งบประมาณ 500,000.00 บาท
11 ครั้ง