ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft SPLA Licenses สำหรับให้บริการ DG-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0156)


13 Jul 64
44
1

DGA-64-0156 ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64037297317
งบประมาณ 4,000,000.00 บาท
12 ครั้ง