ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนาระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา (Digital Transcript) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0180)


6 Jul 64
112
1

1. ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 64057210552
งบประมาณ 7,000,000.00 บาท
24 ครั้ง