ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0188) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


30 มิ.ย. 64
30
1

DGA-64-0188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64067060262
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
6 ครั้ง