ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิระบบอ่านใบรับรองข้อมูลสุขภาพในรูปแบบดิจิทัล (Digital Health Certificate Resolver) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0200)


28 Jun 64
231
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-64-0200

เลขที่โครงการ ๖๔๐๖๗๓๖๓๙๓๙
งบประมาณ 8,500,000.00 บาท
31 ครั้ง