ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างงานเช่าใช้บริการพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0198)


25 Jun 64
48
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-64-0198

เลขที่โครงการ 64067389491
งบประมาณ 6,190,000.00 บาท
14 ครั้ง