ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0169)


15 Jun 64
56
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-64-0169

เลขที่โครงการ ๖๔๐๔๗๔๐๕๘๑๙
งบประมาณ 8,000,000.00 บาท
21 ครั้ง