ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างจัดกิจกรรม Thailand Open Data Promotion (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0143)


14 มิ.ย. 64
41
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-64-0143 (ครั้งที่ 3)

เลขที่โครงการ 64057000875
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
7 ครั้ง