ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือจัดการคุณภาพข้อมูลภายใต้กรอบการกำกับดูแลข้อมูลภาครัฐ (Data Quality for Data Governance) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0138)


11 Jun 64
105
1

DGA-64-0138 (ครั้งที่ 2) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64047260471
งบประมาณ 8,000,000.00 บาท
19 ครั้ง
2