ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (DGA/64/0187)


31 พ.ค. 64
19
1

DGA-64-0187

งบประมาณ 100,000.00 บาท