ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0177)


25 พ.ค. 64
42
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64057172248
งบประมาณ 200,000.00 บาท
6 ครั้ง