ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์ข้อมูล ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/64/0171)


19 พ.ค. 64
22
1

DGA-64-0171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64047392584
งบประมาณ 3,500,000.00 บาท
5 ครั้ง