ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์บริหารจัดการสารสนเทศของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Technology and Innovation Center – DGTi)ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0141)


13 May 64
40

1

DGA-64-0141 ครั้งที่ 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64037596328
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
16 ครั้ง