ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อบริการระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (G-log) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0173)


13 May 64
31
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-64-0173

เลขที่โครงการ 64047389828
งบประมาณ 320,000.00 บาท
6 ครั้ง