ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียลมีเดียและสื่อออนไลน์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0163)


12 May 64
36

1

DGA-64-0163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64037562640
งบประมาณ 3,800,000.00 บาท
8 ครั้ง