ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft SPLA Licenses สำหรับให้บริการ DG-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/64/0156)


11 May 64
17
1

DGA-64-0156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64037297317
งบประมาณ 4,000,000.00 บาท
2 ครั้ง