ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับระบบสำนักงานอัจฉริยะ (DGA Smart Office) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0166)


28 Apr 64
47
1

DGA-64-0166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64047117754
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
23 ครั้ง