ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อแพลตฟอร์มหุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Chatbot Development Platform for Government) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0132)


27 เม.ย. 64
10
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-64-0132

เลขที่โครงการ 64037493286
งบประมาณ 4,000,000.00 บาท
6 ครั้ง