ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุง (MA) ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการ Cloud และระบบรักษาความปลอดภัยของบริการ DG-Cloud โดยวิธีคัดเลือก (DGA/64/0155)


9 Apr 64
21
1

64-0155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64037320441
งบประมาณ 7,000,000.00 บาท
6 ครั้ง