ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์ ศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0154)


8 Apr 64
26
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-64-0154

เลขที่โครงการ 64037312981
งบประมาณ 24,000,000.00 บาท
11 ครั้ง