ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์ ศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0154)


8 เม.ย. 64
14
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-64-0154

เลขที่โครงการ 64037312981
งบประมาณ 24,000,000.00 บาท
7 ครั้ง