ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างจัดกิจกรรมของศูนย์ DGTi เพื่อสร้างการรับรู้ สนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับหน่วยงานท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0139)


7 Apr 64
20
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-64-0139

เลขที่โครงการ 64037060731
งบประมาณ 7,000,000.00 บาท
6 ครั้ง