ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงพัฒนาระบบ ศูนย์รวมข้อมูลบริการภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0136)


7 Apr 64
23
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-64-0136

เลขที่โครงการ 64037052875
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
5 ครั้ง