ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบการจัดทำข้อมูล Big Data ด้านเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0135)


1 Apr 64
44
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ DGA-64-0135

เลขที่โครงการ 64037020515
งบประมาณ 3,500,000.00 บาท
13 ครั้ง