ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา และต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว ระยะที่ 2 ของศูนย์ประสานงานข่าวกรองแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 (ระยะเวลา 6 เดือน) โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0145)


29 Mar 64
30
1

64-0160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งบประมาณ 385,000.00 บาท
3 ครั้ง