ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างแปลข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0161)


29 Mar 64
42
1

DGA-64-0161

2 ครั้ง