ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบริการระบบการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ (Government Chat: G-Chat) ปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0145)


26 Mar 64
16
1

DGA-64-0145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64037159686
งบประมาณ 8,400,000.00 บาท