ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0148)


24 Mar 64
20
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-64-0148

เลขที่โครงการ 64037194694
งบประมาณ 92,200,000.00 บาท
4 ครั้ง