ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GION) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0147)


24 Mar 64
24
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-64-0147

เลขที่โครงการ 64037193632
งบประมาณ 94,000,000.00 บาท
2 ครั้ง