ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการ The International Conference on Digital Government Technology and Innovation ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0130)


24 มี.ค. 64
16
1

DGA-64-0130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 64027433339
งบประมาณ 1,800,000.00 บาท
1 ครั้ง