ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนาระบบพร้อมจัดหาอุปกรณ์ สำหรับงานสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0122)


18 Mar 64
29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนาระบบพร้อมจัดหาอุปกรณ์ สำหรับงานสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0122)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-64-0122

เลขที่โครงการ 64027230676
งบประมาณ 4,900,000.00 บาท
8 ครั้ง