ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างบริการบุคลากรปฏิบัติงานในการพัฒนาระบบลงทะเบียนร้านค้า ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/67/0158)


11 Jul 67
1

DGA-67-0158 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 67069430094
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท