ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างสื่อสารสร้างการรับรู้งานด้านรัฐบาลดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๗ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/67/0146)


9 Jul 67
1

DGA-67-0146 ประกาศผู้ชนะ_AL

เลขที่โครงการ 67069087207
งบประมาณ 990,000.00 บาท