ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจัดจ้างการสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0132)


10 Jul 67
1

DGA-67-0132 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 67059311609
งบประมาณ 300,000.00 บาท