ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน (โกดังหมายเลข ๒๕/๒) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0155)


28 Jun 67
1

DGA-67-0155 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 67069235171
งบประมาณ 690,668.40 บาท