ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ สพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (DGA/67/0116)


2 Jul 67
1

DGA-67-0116 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 67049433356
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท