ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารถตู้ รถบัส ปรับอากาศพร้อมคนขับ สำหรับหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ ๓๑ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0156)


24 Jun 67
1

DGA-67-0156 ประกาศผู้ชนะ_

เลขที่โครงการ -
งบประมาณ 49,417.95 บาท