ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0138)


25 Jun 67
1

DGA-67-0138 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 67059573933
งบประมาณ 2,500,000.00 บาท