ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำสำเนาเอกสารเพื่อประกอบการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0145)


17 Jun 67
1

DGA-67-0145 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ -
งบประมาณ 100,000.00 บาท