ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานต่ออายุ SSL จำนวน ๗ โดเมน ระยะเวลา ๑ ปี ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0144)


14 Jun 67
1

DGA-67-0144 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ -
งบประมาณ 27,295.70 บาท