ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานต่ออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทองค์กร Enterprise Certificate อายุ ๒ ปี ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0137)


10 Jun 67
1

DGA-67-0137 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ -
งบประมาณ 5,350.00 บาท