ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างแปลเนื้อหารายงานประจำปีของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประจำปี ๒๕๖๖ เป็นภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0135)


14 Jun 67
1

DGA-67-0135 ประกาศผู้ชนะ

งบประมาณ 30,000.00 บาท