ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างบำรุงรักษาระบบและให้บริการระบบกลางทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0130)


17 Jun 67
1

DGA-67-0130 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 67059297665
งบประมาณ 980,000.00 บาท