ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์และซอฟต์แวร์สำหรับบริการ DG-Link โดยวิธีคัดเลือก (DGA/67/0125)


17 Jun 67
1

DGA-67-0125 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 67059200768
งบประมาณ 9,773,151.00 บาท