ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อลิขสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ cookiewow ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(DGA/67/0123)


10 Jun 67
1

DGA-67-0123 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ -
งบประมาณ 28,000.00 บาท