ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน (โกดังหมายเลข ๑๐) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0129)


31 May 67
4
1

DGA-67-0129 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 67059310341
งบประมาณ 224,025.60 บาท