ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างบริการสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Digital Government Secure link (DG-Link) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0127)


24 May 67
10
1

DGA-67-0127 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 67059189768
งบประมาณ 19,523,400.00 บาท
6 ครั้ง