ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการในรูปแบบ Software as a Service ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0118)


24 May 67
7
1

DGA-67-0118 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 67059048235
งบประมาณ 4,000,000.00 บาท
3 ครั้ง