ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน สำหรับหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ ๕ (Digital Transformation Program DTP#5) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/67/0080)


19 Mar 67
6
1

DGA-67-0080 ประกาศผู้ชนะ_AL

เลขที่โครงการ 67029471592
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
2 ครั้ง