ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSOC) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0087)


12 Mar 67
21
1

DGA-67-0087 ประกาศผู้ชนะ_AL

เลขที่โครงการ 67029183915
งบประมาณ 3,200,000.00 บาท
16 ครั้ง